วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“ผบ.ทัพเรือภาค 1”เยี่ยม ทัพเรือเขมร และ พบ”ท่านทูตไทย”

 

พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เข้าพบ
พล.ร.อ.วรรณ บุนเลียง รองผู้บัญชาการทหารเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้แทนพล.ร.อ.เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการต้อนรับ ที่ กองบัญชาการกองทัพเรือกัมพูชา กรุงพนมเปญ

เนื่องในโอกาสมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อประชุมประสานข่าวสารทางทะเล ระหว่าง ทัพเริอภาค1 กับ กองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา

และในวันเดียวกันได้เข้าพบ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงพนมเปญ

error: Content is protected !!