วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ผ้าขาวม้า 3 สหาย … ไทย มะกัน เกาหลี

21 ก.พ. 2019
132

สร้างอาคารช่วยเหลือประชาชน HCA เสร็จแล้ว ส่งมอบให้ โรงเรียน และเด็กๆ พิษณุโลก

“บิ๊กนะ”พลเอกชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร และ พลโท Eric Smith ผู้บัญชาการ กองกำลังนาวิกโยธินภาคโพ้นทะเลที่ 3 สหรัฐอเมริกา และ Mr.Hiroshi KAWAMURA) อัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย , นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ตามโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) การฝึกร่วมผสมทางทหาร ภายใต้รหัส
Cobra Gold 2019

โดยได้ร่วมกัน เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังฝึกร่วมผสมนานาชาติและ พลโท ธวัช ศรีสว่าง ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธี

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจอมทอง โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) มีกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 20 นาย ,กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 21 นาย และกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น จำนวน 5 นาย รวม 46 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.8 x 20 เมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่โครงการช่วยเหลือประชาชน

error: Content is protected !!