วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

งดงาม …

21 ก.พ. 2019
244

 

ทหาร ตำรวจ ซ้อมริ้วกระบวน พระราชพิธีบรมราชาภิเศก….ทหารกว่า 1,700 นาย สุดโชคดี !จะได้ร่วมประวัติศาสตร์ ร่วม3 ริ้วกระบวน..ทหาร6 หน่วย ตำรวจ 1 หน่วย ส่งครูฝึกมาอบรมแล้ว เตรียมไปสอนต่อ

คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 (ทภ.1) โดย เสธ.อู๊ด พล.ท.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร รองผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) ดำเนินการฝึกพื้นฐาน ลักษณะทหารท่าต่างๆ ที่ต้องใช้ในพระราชพิธี รวมถึงการแบกพระราชยาน การถือเครื่องสูง ฯลฯ ให้แก่ชุดครูฝึกของหน่วยที่จัดกำลังปฏิบัติในริ้วขบวน 20-22ก.พ.2562

โดยมีครูฝึกจาก 7 หน่วย จากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เหล่าละ 6 นาย รวม 42 นาย มาร่วมฝึก

โดยมีครูฝึกจากทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มาเป็นผู้ฝึกซ้อมให้ครูฝึก โดยใช้เวลาการฝึกเป็นระยะ

โดยการฝึกการจัดลักษณะท่าทาง ท่าอยู่กับที่ ท่าเคารพ การพักในแถว จากนั้นทำการฝึกท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน ต่อด้วยท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน (ประกอบเพลง) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับชุดครูฝึก

ทั้งนี้ จะจัด 3 ริ้วขบวน ประกอบด้วย ริ้วที่ 1 ริ้วขบวนอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในวันที่ 3พฤษภาคม 62 โดยใช้กำลังพล 133 นาย

ส่วนริ้วที่ 2 ริ้วขบวนราบใหญ่ ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จจากพระที่นั่งอมรินทร์ทรวินิจฉัย มายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่ปราสาทพระเทพบิดร ในวันที่ 4 พฤษภาคม โดยใช้กำลังพลทั้งหมด234 นาย

และริ้วขบวนที่ 3 ริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค เลียบพระนครในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยใช้กำลังพลทั้งหมด 1,368 นาย

สำหรับการเดินในริ้วขบวนที่ 1-2เป็นริ้วขบวนที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง จังหวะการเดินจึงใช้ตามเสียงกลองเป็นหลัก

ส่วนริ้วขบวนที่ 3 ซึ่งเป็นการเสด็จเลียบพระนคร เป็นการเดินประกอบเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางค์

โดยใช้เพลงประกอบทั้งหมด 6 เพลง โดยได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นเพลงประกอบการเดิน ประกอบด้วย มาร์ชธงไชยเฉลิมพล มาร์ชราชวัลลภ เพลงใกล้รุ่ง ยามเย็น สรรเสริญเสือป่า และสรรเสริญพระนารายณ์

ริ้วขบวนที่3 ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมงโดยประมาณ และจะมีการเปลี่ยนผู้แบกหามทุก 500 เมตร โดยประมาณ

ทั้งนี้ ครูฝึกจากเหล่าทัพทั้ง 7 ชุดในวันนี้จะได้นำการฝึกพื้นฐาน ลักษณะทหารในท่าต่างๆ ที่ต้องใช้ในพระราชพิธี ไปฝึกให้กับกำลังพลในหน่วยของตัวเอง โดยกำลังพลทุกเหล่าจะมาฝึกซ้อมร่วมกันในช่วงเดือนเมษายน และจะฝึกซ้อมเสมือนจริงอีกครั้งในเวลาต่อไป

ในการฝึก มีการจัดการอบรมและเวิร์กช็อปการเตรียมร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย การสร้างสมรรถนะทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง การเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักที่แบกหามตามหลักชีวกลศาสตร์ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับการใช้พลังงาน และทบทวนภายหลังปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละหน่วย โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ, วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างเดียวกันทั้งระบบ, คำบอกคำสั่ง, ความเหมาะสมของจังหวะความเร็วในการเดิน กับการปฏิบัติจริง เมื่อต้องถือหรือแบกเครื่องมือ รวมถึงเรื่องอื่นๆ

ภาพ-ข้อมูล-กรมสรรพาวุธ ทบ.

error: Content is protected !!