วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

จะบนบก หรือ ในน้ำ  ไว้ใจ เรา “กองเรือลำน้ำ”

 

“กองเรือลำน้ำ”ฝึกถวายความปลอดภัย ฝึกขบวนคุ้มกัน VVIP ทางน้ำ ทั้งกลางวัน และกลางคืน พร้อมรับภารกิจ

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ฝึกถวายความปลอดภัย ประจำปี 2562 ในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี และ พื้นที่ทางบก บริเวณ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ระหว่าง 15-22 กพ.2562

รวมทั้ง ที่ สนามฝึกยิงอาวุธ ร.19 พัน.2 ค่ายสุรสีห์ พล.ร.9 อ.เมือง กาญจนบุรี เป็นสถานที่ฝึกยิงอาวุธประจำกาย

ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลของ กองเรือลำน้ำ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ตามยุทธวิธีการปฏิบัติการตามลำน้ำ ทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นชุดปฏิบัติการ

โดยมีการฝึก ป้องกันฐาน การถวายความปลอดภัย VVIP ในการเสด็จทางน้ำ ฝึกขบวนคุ้มกัน VVIP ผ่านพื้นที่อันตรายและต่อต้านการซุ่มโจมตีทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และ ฝึกการยิงอาวุธประจำกายขั้นสูง

พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผบ.กองเรือลำน้ำ ไปตรวจเยี่ยมการฝึก เพื่อดูว่า ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม อะไรอีกหรือไม่

error: Content is protected !!