วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

“ผบ.ทัพเรือภาค1” ยกพล บุกเขมร

“ผบ.ทัพเรือภาค1” ยกพล บุกเขมร ถกความร่วมมือการรักษาความมั่นคงทางทะเล ร่วมปราบ ของหนีภาษี และยาเสพติด แนะแลกเปลี่ยนข่อมูลข่าวสาร ให้รวดเร็ว

พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นำทีม ทัพเรือภาค1 เยือนกัมพูชา และ เช้าพบ พลเรือเอก อุก เซ็ยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม ประเทศกัมพูชา

โดยมี พลเรือโท ไมย ดีนา ( MEY-DINA) รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม ( Ream Naval Base ) ต้อนรับ ที่ ฐานทัพเรือเรียม จ.พระสีหนุ

และร่วมการประชุมประสานข่าวสารทางทะเล ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 กับกองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา ครั้งที่10 ที่ โรงแรม อินดิเพนเด้นท์ จ.พระสีหนุ

โดยมี พลเรือเอก เตีย โซ๊ะคา รองผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการกองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติ กัมพูชา เป็นประธานร่วม

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ภายใต้ความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน

และ การมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อให้การค้าระหว่างกันในพื้นที่ติดต่อทางทะเลเป็นไปตามกรอบกระบวนการที่ถูกต้อง และส่งเสริมการค้าตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้

และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายชาติ และบุคลากร โดยมีการป้องกันที่เข้มงวดในทะเล และลำน้ำรอยต่อชายแดน

ทั้งนี้ เพื่อให้เขตติดต่อระหว่างกันเกิดความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ทะเลลุ่มน้ำแนวเขตชายแดนเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดภายในของทั้ง 2 ประเทศ หรือส่งต่อไปยังประเทศเป้าหมายปลายทางได้

จึงต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันที่ฉับไว เชื่อมั่น และแม่นยำ จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!