วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

สะเทือนเลื่อนลั่น!!

20 ก.พ. 2019
285

 

รถถัง M1A1 Abrams -นย.สหรัฐฯ โชว์ยิง สนั่น บ้านจันทเขลม ฝึกด้วยกระสุนจริง Cobra Gold 19


Lt.General Eric M. Smithผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินโพ้นทะเลที่ 3 และผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินประจำประเทศญี่ปุ่น และ พล.ร.ต.มงคล ประยูรศุข ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินร่วมผสม Cobra Gold 19 และผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมสังเกตการณ์ฝึก การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX ในการฝึกCobra Gold 19 ที่ สนามฝึกยิงปืนหมายเลข 16 กองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ที้งนี้ เป็นการนำข้อตกลงใจ หรือผลผลิตจากการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (cross training exercise) และการวางแผนการฝึกร่วมกันของฝ่ายอำนวยการ มาทำการฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม

โดยกองกำลังนาวิกโยธินผสม เป็นการจัดกำลังนาวิกโยธินจากฝ่ายไทย และสหรัฐฯ ขนาด 1 กองพันเฉพาะกิจผสม ทำการเข้าตีที่หมายสำคัญ และผลักดันกำลังของข้าศึกขนาด 1 กองร้อย และทำการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ ให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติการทางทหารต่อไป

การจัดกำลังของกองพันทหารราบยานเกราะนาวิกโยธินผสม นาวิกโยธินไทยจัดกำลัง 1 กองร้อยทหารราบ สนับสนุนด้วยหน่วยยานเกราะอาวุธสนับสนุน และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบอัตรา

กองพันทหารราบจากกองพลนาวิกโยธิน และยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย
1.รถยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 จำนวน 8 คัน
2.รถฮัมวี่ จำนวน 4 คัน
3.ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. จำนวน 4 กระบอก
4.ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มม. จำนวน 4 กระบอก

ฝ่าย นาวิกโยธินสหรัฐฯ จัดกำลัง 1 กองร้อยทหารราบ สนับสนุนด้วยหน่วยยานเกราะอาวุธสนับสนุนในอัตรากองพันทหารราบ จัดจาก 31st MEU และยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย
1.รถถังแบบ M1A1 Abrams จำนวน 4 คัน
2.รถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) จำนวน 3 คัน
3.เครื่องบินขับไล่แบบ F16 จำนวน 2 ลำ
4.เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ฮิวอี้ (UH-1H) จำนวน 1 ลำ
5.เฮลิตอปเตอร์โจมตีคอบร้า (1AH1) จำนวน 1 ลำ

error: Content is protected !!