วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ไม่มีอะไรผิดเพี้ยน หรือ ซ่อนเร้น!!

งบฯของประเทศ คือ ภาษีของประชาชน ภาษีทหารด้วย เพราะทหารทุกคน ก็เสียภาษีหมด อย่าพูดแต่ว่า ทหารใช้แต่ภาษีฯ

กลาโหม กางตัวเลขงบฯกลาโหม 2536-2562เปรียบเทียบ ตั้งแต่ ก่อน วิกฤติเศรษฐกิจ และช่วงวิกฤติ กองทัพลำบากขนาดไหน และงบฯค่อยๆเพิ่มขึ้น หลังปี2549 ไม่ต้องระบุว่า นัฐบาลไหน ชี้ งบฯอนุมัติโดยสภา สภาฯก็เป็นนักการเมือง ผ่านตามขั้นตอน ไม่มีอะไรผิดเพี้ยน หรือซ่อนเร้น เพราะทำกันมาแบบนี้. ยัน เป็นกองทัพของประชาชน พร้อมเทียบงบฯในAsean เผย งบฯกลาโหม มากในอันดับ4 รองจาก งบฯ ก.ศึกษาฯ-มท.-คลัง-กห. ยันโปร่งใส ไม่มีงุบงิบ

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม แถลงชี้แจงงบประมาณกระทรวงกลาโหม หลังจากที่ พรรคเพื่อไทยและหลายพรรคการเมืองหาเสียง ให้มีการตัดงบกระทรวงกลาโหมลง 10% และทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนถึงการที่พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกบอกให้นักการเมืองไปฟัง “เพลงหนักแผ่นดิน”จนกลายเป็นวิวาทะ

ชี้ เมื่อบ้านเรามีทรัพย์สิน บ้านต้องมีรั้ว ต้องมีจ้างยาม มาทำหน้าที่ ต้องเสริมสร้างกำลังกองทัพไว้ ดูแลผลประโยชน์ของประเทศ แต่ก็ยังมีคนถามว่า มีรั้วไว้ทำไม

ส่วนการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ ตามระยะเวลา อาวุธให้ทันสมัยรองรับต่อภัยคุกคาม เพราะถ้าจะต้องรบแล้ว ต้องไม่แพ้ หรือไม่สูญเสียเอกราช

งบของประเทศคือ ภาษีของประชาชน ทหารทุกคนก็เสียภาษีหมด ไม่ใช่ทหารเอาภาษี ไปใช้อย่างเดียว. เงินเดือนทหารก็ต้องเสียภาษี ข้าราชการทหารจ่ายภาษีทุกคน

และ ใช้งบฯตามระเบียบงบประมาณ ส่วนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ก็ซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล. และ จัดหาจากความต้องการของหน่วยใช้ และเหล่าทัพ

ชี้ ที่ผ่านมา มีการเสนอตัวเลขงบประมาณ กห.ที่คลาดเคลื่อน

สำหรับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2536-2541 กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรเฉลี่ยถึง 12.7% ของงบประมาณทั้งหมด

ปี 2542 เข้าสู่วิกฤติเศรษฐกิจ กระทรวงกลาโหม ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉลี่ย 9.34%

ปี 2543-2549 กระทรวงกลาโหม ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉลี่ย 7.76%

ปี 2550-2562 กระทรวงกลาโหม ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉลี่ย 7.79%

ปี 2562 วงเงิน 227,126.57 ล้านบาท คิดเป็น 7.57% ของงบทั้งประเทศ แค่คิดเป็น 1.31 ของ GDP ทั้งประเทศ

ทั้งนี้งบประมาณในปี 2549 จำนวน 85, 936 ล้านบาท จากนั้นเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
งบประมาณในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 115,024 ล้านบาท

ปี 2551 จำนวน 143,519 ล้านบาท
ปี 2552 จำนวน 170,157 ล้านบาท
ปี 2553 จำนวน 154,032 ล้านบาท
ปี 2554 จำนวน 168,502 ล้านบาท
ปี2555 จำนวน 180,492 ล้านบาท
ปี 2556 จำนวน 168,667 ล้านบาท
ปี 2557 จำนวน 192,949 ล้านบาท

หลังจากนั้นเกิดการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 จากนั้น
งบประมาณกระทรวงกลาโหมในปี 2558 ได้รับจำนวน 183,820
ปี 2559 จำนวน 206,461 ล้านบาท
ปี 2560 ได้รับ 213,450 ล้านบาท
ปี 2561 จำนวน 218,503 ล้านบาทและปี 2562 จำนวน 227,126 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 8,623 ล้านบาท คิดเป็น 3.95%

โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบทรงชีพหรือรายจ่ายบุคลากรภาครัฐเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน จำนวน 106,460 ล้านบาท คิดเป็น 46.87%

รองลงมาเป็นภารกิจพื้นฐาน จำนวน 54,042 ล้านบาท คิดเป็น 23.79% รองลงมาเป็นโครงการต่างๆ 33,506 ล้านบาท คิดเป็น 14.75%
และเป็นงบประมาณภาระผูกพัน อีกจำนวน 33117 ล้านบาทคิดเป็น 14.58%

ทั้งหมด อยู่ในกระบวนการงบประมาณทั้งหมด โดยการจะอนุมัติงบประมาณวงเงิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องให้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ และต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามแผนหรือไม่ และเสนอสู่สภาฯ ที่ผ่านมาก็มีการปรับลดงบประมาณ ไป พอสมควร ยานเรา

error: Content is protected !!