วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

หน่วยSeal

20 ก.พ. 2019
105

หน่วยSeal สหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ร่วมฝึกปฏิบัติการใต้น้ำ กับ หน่วย SEAL-ประดาน้ำ-EODทัพเรือไทย
#CobraGold19

ทั้งการกู้ชีพผู้ประสบภัยใต้น้ำ เวชศาสตร์ใต้น้ำ และห้องปรับอากาศความดันสูง การเชื่อมตัดใต้น้ำ ทำลายสิ่งกีดขวางใต้น้ำ ตารางการดำน้ำ ฝึกใช้หัวครอบใต้น้ำ (KM 37) และ ดำน้ำสำรวจพื้นที่

หน่วยSeal สหรัฐฯ-เกาหลี-ไทย ร่วม
ฝึกประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์

หน่วยSeal,ประดำน้ำ และ EOD ไทย 44 นาย ฝ่ายสหรัฐฯ 34 นาย เกาหลี 5 นาย ทำการฝึกทั้งการกู้ชีพผู้ประสบภัยใต้น้ำ เวชศาสตร์ใต้น้ำ และห้องปรับอากาศความดันสูง การเชื่อมตัดใต้น้ำ และการทำลายสิ่งกีดขวางใต้น้ำ ตารางการดำน้ำ การฝึกใช้หัวครอบใต้น้ำ (KM 37) การดำน้ำสำรวจพื้นที่

ที่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกภาคสนามแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะ และขีดความสามารถด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานร่วมกัน , การปฏิบัติการพิเศษต่อภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอีกด้วย

ในการฝึกCobra Gold19 นี้ หน่วยฝึกปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ หรือ หน่วยseal ทัพเรือไทย 134 นาย สหรัฐฯ 68 นาย ร่วมทำการฝึก การกระโดดร่มทางยุทธวิธี การปฏิบัติการโดยตรง การปฏิบัติการหน้าหาดการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยาน การปฏิบัติการเรือปฏิบัติการพิเศษ ยุทธวิธีเรือปฏิบัติการพิเศษ การสนับสนุนการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก

การปฏิบัติการด้วยกระสุนจริง การฝึกการแลกเปลี่ยนผู้ควบคุมการกระโดดร่ม การฝึกปัญหาสมมุติ การตรวจค้นเรือต้องสงสัย การรบยุทธวิธีภายในอาคาร การฝึกอพยพเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ อีกด้วย

error: Content is protected !!