วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

บิ๊กตู่” สุดโชคดี และ เป็นมงคล …ได้ทำพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา

19 ก.พ. 2019
359

บิ๊กตู่” สุดโชคดี และ เป็นมงคล …ได้ทำพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา ที่ วัดวชิรธรรมาราม อยุธยา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา และ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกามินี ชยวิกรมะ เปเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบาและภริยา เข้าร่วมพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ซึ่งเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดที่สืบสายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขณะตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณนายกามินี ชยวิกรมะ เปเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบา ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนพิเศษของนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้แก่รัฐบาลไทย

นับเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลและมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวไทยและพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นของขวัญล้ำค่าจากศรีลังกาซึ่งเป็น “มิตรประเทศที่รักและใกล้ชิด” มอบให้เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตลอดจนเพื่อความผาสุกและมั่งคั่งของประเทศและประชาชนชาวไทย การที่เราได้อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์และทำพิธีประดิษฐานรวมทั้งสมโภชในวันนี้ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ยั่งยืน และเป็นสิริมงคลระหว่างไทยและศรีลังกาตลอดไป

นายกรัฐมนตรีมีความยินดีที่ตลอดระยะเวลา 64 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับศรีลังกา ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมีจุดเด่นในด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่ยืนยาวมานานก่อนหน้านี้หลายศตวรรษเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งและส่งเสริมให้ความร่วมมือในทุกด้านเจริญรุ่งเรือง มีการติดต่อระหว่างกันโดยเฉพาะในระหว่างประชาชนด้วยกันที่เข้าใจและผูกพันกันอย่างแนบแน่น

ในโอกาสการประกอบพิธีประดิษฐานและสมโภชหน่อโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระเมตตาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป

พร้อมทั้งขออนุโมทนาในกุศลจิตของรัฐบาลศรีลังกา ตลอดจนประชาชนชาวศรีลังกาที่ได้มีมุทิตาจิตในการมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ในครั้งนี้ประสบความสุข เจริญในธรรม และมีความสำเร็จรุ่งเรืองในกิจวัตรการงานต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างไทยและศรีลังกาตลอดไป

error: Content is protected !!