วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

ที่เก่า พศ.ใหม่

18 ก.พ. 2019
135

 

“ผบ.สูงสุด”เผย เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมหลายประชุม กรอบADMM …เริ่มที่ประชุม”ผบ.ทหารสูงสุด”อาเซียน ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting: ACDFM…4-6มีค. ที่ Royal Cliff Beach Hotel พัทยา

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน ที่กองบัญชาการกองทัพไทย

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับทราบการเตรียมการจัดประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน (ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting: ACDFM) ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ที่ Royal Cliff Beach Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี

ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Security” ตลอดจนการประชุมเจ้ากรมข่าวทหารอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Military Intelligence Informal Meeting: AMIIM)

และการประชุมเจ้ากรมยุทธการทหารอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Military Operations Informal Meeting: AMOIM) เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นระหว่างผู้นำกองทัพของประเทศอาเซียน

อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทยให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย

รวมถึงเป็นกรอบการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางทหารที่สอดรับกับประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ADMM เพื่อความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกันในอนาคต

error: Content is protected !!