วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“ปลัดฯณัฐ” จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ “สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

“ปลัดฯณัฐ” จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ “สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท และเหล่าทหารนักรบ 234 ปี “วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า”

ในฐานะ อดีต ผบ.พล.ร.9 …พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเนื่องในวันคล้าย “วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ 234 ปี ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชการที่ 1 ภายในกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับการหน่วย นายทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ แม่บ้านกองพลทหารราบที่ 9 เข้าร่วมในพิธีฯ

ได้มีการพิธีถวายราชสักการะและพิธีสงฆ์ เพื่อบําเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1

ตลอดจนนักรบผู้กล้าหาญในอดีต เนื่องในวันคล้าย “วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ 234ปี

กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ได้จัดงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ขึ้นทุกปี เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษของไทยเราที่ได้แสดงความห้าวหาญสามารถรบชนะข้าศึกพม่า ที่มีกำลังพลมากกว่าฝ่ายไทยเราถึง 3 เท่า

โดยวีรกรรมครั้งนั้นคือ สงคราม 9 ทัพ ซึ่งกองทัพพม่ามีพระเจ้าผดุงเป็นแม่ทัพจัดกำลังพล 144,000 คน แบ่งออกเป็น 9 ทัพหวังจะปราบไทยให้ราบคราบ โดยเข้าตีไทยทางด้านใต้ 2 กองทัพ มีกำลังพล 20,000 คน เข้าตีทางด้านเหนือ 2 กองทัพ มีกำลังพล 35,000 คน ที่เหลือพระเจ้าผดุงคุมกำลังพล 5 กองทัพ มีจำนวนกำลังพล 89,000 คน เข้าตีทางด้านตะวันตก

โดยเคลื่อนที่ผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ มุ่งสู่ทุ่งลาดหญ้า ส่วนกองทัพไทยโดยการนำของ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีงหนาท คุมกำลังเพียง 30,000 คน เข้าต่อสู่กับทหารพม่าที่มีกำลังเหนือกว่า โดยใช้หลักสงครามในการนำทัพแบบการเดินทัพด้วยทางเส้นใน โดยส่งกำลังพลเท่าที่จำเป็นไปประวิงข้าศึกด้านอื่นๆไว้ แล้วส่งกองทัพใหญ่เข้าโจมตีกองกำลังข้าศึกที่อยู่ใกล้ที่สุด และเป็นอันตรายมากที่สุด

จากความที่เป็นผู้ที่มีความเด็ดขาดในสนามรบ จึงทำให้มีความชนะต่อทหารพม่าของข้าศึกได้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2328 ศึกทุ่งลาดหญ้าครั้งนี้ นับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่ง ที่ชาวไทยควรสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ หลักแหลมวิทยาการ เสียสละทั้งร่างกายชีวิตและจิตใจ และดวงวิญญาณของวีรบุรุษ วีรชนไทยในครั้งนั้นเป็นเดิมพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จอมทัพไทยแห่งทุ่งลาดหญ้า นับได้ว่าเป็นมหาวีรบุรุษ ผู้ทรงพระเดชานุภาพของชาติไทยท่านหนึ่งโดยแท้ สมควรที่ชาวไทยจะต้องเทิดทูน พระวีรกรรมของพระองค์ท่าน

error: Content is protected !!