วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“คสช.”สั่ง คุมเข้มสถานการณ์ 3 เดือน ดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุด

18 ก.พ. 2019
104

“คสช.”สั่ง คุมเข้มสถานการณ์ 3 เดือน ดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุด แฉมีความพยายาม ปรุงแต่งข่าวสาร บิดเบือน ให้รีบชี้แจงประชาชนทันที !!

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ./รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า พลเอก ณัฐพล กล่าวว่าในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญของบ้านเมือง ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และส่วนราชการต่างๆจะร่วมกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ทั้งการดูแลพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสงบเรียบร้อย การพบปะประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

รวมถึงสร้างสภาวะแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างเหมาะสม เดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ประชาชนตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาอย่างหลากหลายในทุกช่องทางโดยเฉพาะสังคมออนไลน์

ทั้งที่เป็นข่าวสารทั่วไปและข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งข่าวสารในช่วงนี้มีความสำคัญเพราะส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชน

โดยพบว่ามีความพยายามที่จะปรุงแต่งข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงจำเป็นที่ส่วนราชการจะต้องติดตามให้ทันต่อการรับรู้ของประชาชน

โดยรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว พร้อมกำชับให้ส่วนราชการติดตามข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน

พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในงานที่รับผิดชอบทันทีหากพบว่ามีการบิดเบือน

โดยให้ชี้แจงผ่านการลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือเครือข่ายต่างๆ เช่น สังคมออนไลน์ การชี้แจงโดยโฆษกหน่วยงาน รายการเดินหน้าประเทศไทย เพจไทยคู่ฟ้า ไลน์ข่าวจริงประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้สังคมเข้าใจและเกิดความกระจ่างตามข้อมูลที่เป็นจริง อันจะส่งผลดีต่อความสงบสุขของบ้านเมืองโดยรวม

error: Content is protected !!