วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ทหารเขมร เข้าฝึกอบรม “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

18 ก.พ. 2019
354

ทหารเขมร เข้าฝึกอบรม “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ต่อเนื่องเป็น รุ่นที่3 /“ผบ.ทหารสูงสุด” ต้อนรับ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับ กำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา 14 นาย ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 3

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกัน ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามแผนงานการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติพายุไซโคลนนาร์กีส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

error: Content is protected !!