วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

ไม่ใช่ กลัวหน้าไหม้ หรือ แดดเผา

แต่เป็นชุดปฏิบัติงาน ของ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ต้องปกปิด ใบหน้า ไว้เสมอ
…..S.O.- Commando ….อากาศโยธิน ทำหน้าที่ ชุดระวังป้องกัน

ร่วมฝึก NEO & RJNO….Cobra Gold 2019…กับทหารอเมริกัน-ญี่ปุ่น การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง

ที่ กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยจำลองสถานการณ์ฝึกมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแปซิฟิก

error: Content is protected !!