วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ฝึก NEO & RJNO….Cobra Gold 2019..

17 ก.พ. 2019
878

ฝึก NEO & RJNO….Cobra Gold 2019…ทหารอเมริกัน-ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง…..พร้อมสำหรับภารกิจ MOOT War

พลเอก ปริญญา ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย นายShiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกCobra Gold 2019

ที่ กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยในปีนี้มีกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าร่วมการฝึกฯ 171 นาย

การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) เป็นอีกภารกิจหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) เป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่าง ๆ

โดยจำลองสถานการณ์ฝึกมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแปซิฟิก

สำหรับการประกอบกำลัง แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพ ชุดระวังป้องกัน และกำลังสนับสนุนทางอากาศ

ทั้งนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ (ECC) โดยจัดแบ่งออกเป็นสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับและลงทะเบียน สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน สถานีการรักษาพยาบาล สถานีการขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C130 เข้าร่วมการฝึกฯ ด้วย

error: Content is protected !!