วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“กำลังใจมีไว้ให้…น้ำใจมีไว้แบ่งปัน “

16 ก.พ. 2019
203

 

“ผบ.สปท.-ผบ.วปอ.” พร้อม นศ.วปอ.61 มอบรถยนต์บรรทุกสัมภาระให้ ..”จ่าชาติ”…”เทวดาบนดอย” ของเด็กๆ ไว้ใช้ในภารกิจ ทหารจิตอาสา ตระเวนตามหมู่บ้าน ตามป่าเขา

“บิ๊กแขก” พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) พร้อมด้วย พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39

พร้อมด้วยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 61 นำโดย บิ๊กบอล พลโท นักรบ บุญบ้วทอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมที่โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ได้มอบรถยนต์บรรทุกสัมภาระ มูลค่า 230,000 บาท ให้แก่ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดี อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและกำลังพลในกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบกมาโดยตลอด ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา

ทำงานเพื่อ ผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ภายใต้การดำเนินโครงการกิจกรรม ” แบ่งปันน้ำใจ แต่ผู้ยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร ”

จ่าสิบเอกวีรชาติ หรือ จ่าชาติ ของเด็กๆ นำอุปกรณ์เครื่องฉายหนังกลางแปลง ไปตั้งฉายหนังให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลด้วย

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม เข้ารับรางวัล ” จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน ”

โดยได้พิจารณาให้ ” จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ” เป็น 1 ใน 10 บุคคล ของประเทศที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 61 ได้มอบอุปกรณ์กีฬา, ยารักษาโรค และป้องกันหนาวให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับทางโรงเรียน รวมทั้งยังมีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมส่งมอบอาคารเรียน อาคารพักผ่อนการบริตัดผม

พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนและประชาชนด้วย

ทั้งนี้เป็น ส่วนหนึ่ของกิจกรรม ” กำลังใจมีไว้ให้..น้ำใจมีไว้แบ่งปัน ” สานน้ำใจ…ช่วยเหลือสังคม (CSR)

error: Content is protected !!