วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

กินนต้นไม้ ใบหญ้า

14 ก.พ. 2019
94

 

ทหารนาวิกโยธิน สหรัฐฯ ร่วมฝึกดำรงชีพในป่า Jungle Survival โดย ครูฝึก Recon นย.

#junglesurvival #cobragold19

ที่ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึก Cobra Gold 2019

โดยกองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดครูฝึก นย. นักรบRecon มาเพิ่มพูนความรู้ทักษะขีดความสามารถในการดำรงชีพในป่าหรือพื้นที่ๆ ไม่คุ้นเคย ให้ทหารสหรัฐฯ

หากประสบกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม การขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร และน้ำดื่ม ได้

ซึ่งการฝึกมุ่งเน้นให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกสามารถหาอาหาร น้ำดื่มจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว การสังเกตสัตว์ที่มีพิษ ไม่มีพิษ การทำกับดักสัตว์ชนิดต่างๆ และต้นไม้ ผัก ที่ทานได้ ทานไม่ได้

error: Content is protected !!