วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

Friendships everywhere!

14 ก.พ. 2019
204

 

มิตรภาพ หน้าปากกระบอกปืน เป้ายิง….ทหารไทยและทหารสหรัฐอเมริกา ฝึกทักษะพลแม่นปืน (Basic rifle skills and markmanship) เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคในการใช้อาวุธแต่ละชนิด และเพิ่มพูนขีดความสามารถของกำลังพลในการยิงปืน เพื่อความแม่นยำต่อเป้าหมายในสภาวะที่มีลมและแสงแดดเป็นอุปสรรค และไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ก็ตาม

ซึ่งสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการดำเนินกลยุทธต่อที่หมาย เป็นหน่วยทหารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต่อไป

ในการฝึกร่วมผสม #CobraGold2019 ที่ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมือง พิษณุโลก

error: Content is protected !!