วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

คนคุ้นเคย!!

14 ก.พ. 2019
141

 

“สมเด็จฯ ฮุน เซน”เปิดทำเนียบฯ ต้อนรับ “บิ๊กป้อม”


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กห.พร้อมปลัดกลาโหม ผบ.สูงสุด และ เลขาฯสมช.เข้าพบและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน และคณะ ที่ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี

โดยสมเด็จฯ ฮุน เซน ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งทรงให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนด้านการศึกษาและการสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวกัมพูชาที่ผ่านมา

ในขณะที่ พล.อ.ประวิตร’ ได้กล่าวว่า แสดงความปรารถนาดีและความระลึกถึง จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. พร้อมทั้งชื่นชมความสำเร็จของการจัดสร้างอนุสาวรีย์ ชนะ – ชนะ ที่แสดงถึงการต่อสู้รวมชาติและการปรองดองของประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึง แนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อหมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตและต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

โดยเห็นถึงความจำเป็นร่วมกัน ที่ต้องเพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสนับสนุน การค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่กันระหว่างกันมากขึ้น

โดยจำเป็นต้องจัดสร้างและเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมระหว่างกัน การขยายและเปิดจุดผ่านแดนร่วมกันมากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกัน ทั้งนี้ ต่างเห็นถึงความสำคัญของกลไกการประชุมทุกระดับ ที่ต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือในผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน

error: Content is protected !!