วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“สมเด็จฯ ฮุน เซน” เลี้ยงข้าว “บิ๊กป้อม” พร้อมถกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนา / บิ๊กตู่ ฝากความคิดถึง

14 ก.พ. 2019
358

 

หลังจากการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ไทย – กัมพูชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห.พร้อมคณะ เข้าพบและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน และคณะ ที่ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี

โดยสมเด็จฯ ฮุน เซน ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งทรงให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนด้านการศึกษาและการสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวกัมพูชาที่ผ่านมา

ในขณะที่ พล.อ.ประวิตร’ ได้กล่าวว่า แสดงความปรารถนาดีและความระลึกถึง จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. พร้อมทั้งชื่นชมความสำเร็จของการจัดสร้างอนุสาวรีย์ ชนะ – ชนะ ที่แสดงถึงการต่อสู้รวมชาติและการปรองดองของประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึง แนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อหมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตและต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

โดยเห็นถึงความจำเป็นร่วมกัน ที่ต้องเพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสนับสนุน การค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่กันระหว่างกันมากขึ้น

โดยจำเป็นต้องจัดสร้างและเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมระหว่างกัน การขยายและเปิดจุดผ่านแดนร่วมกันมากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกัน ทั้งนี้ ต่างเห็นถึงความสำคัญของกลไกการประชุมทุกระดับ ที่ต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือในผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน

error: Content is protected !!