วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ยิ้มได้… เมื่อภัยมา

14 ก.พ. 2019
113

ยิ้มได้… เมื่อภัยมา
เพราะเวลา มีภัย อาจไม่มีเวลาได้ยิ้ม !!
อย่าให้ใครมาบ่อนทำลาย!!

นายกฯ เดินถือไมค์เดินทักทายจิตอาสา 904 และ จิตอาสาพระราชทาน และ ส่วนราชการต่างๆ 3,038 คน ที่มาฝึก บรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ 
บูรณาการ Integrate Disaster Management Exercise 2019,IDMEX 2019-IDMEX 2019 ที่ กองพลรบพิเศษที่ 1 ลพบุรี บอก แม้จะร้อน แต่ก็ต้อฃออดทน

“ยิ้มได้… เมื่อภัยมา
เพราะเวลา มีภัย อาจไม่มีเวลาได้ยิ้ม “ อย่าให้ใครมาบ่อนทำลาย ทำให้แตกแยก ต้องรักกัน ถ้าเราไม่รักกัน เอง ก็ไม่มีใครมารักพวกเรา” นายกฯ กล่าว

error: Content is protected !!