วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

เมื่อ “บิ๊กต่าย” เป็น ลูกเสือ…. แต่เป็น ลูกเสืออากาศ

 

“บิ๊กต่าย” พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสมาคมลูกเสืออากาศ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย


เนื่องด้วยวันที่ 21 กรกฎาคม 2508 กิจการลูกเสืออากาศได้เกิดขึ้นในประเทศไทย และเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่มีการจัดตั้งกองลูกเสืออากาศขึ้น ที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ ซึ่งพลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ต่อมากิจการลูกเสืออากาศได้รับความนิยมแพร่หลาย กระทั่งในปี พ.ศ.2517 มีการประชุมหารือ

โดยการนำของพันเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ เป็นองค์ประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งสโมสรลูกเสืออากาศ และได้ตั้งสโมสรลูกเสืออากาศขึ้นที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

สโมสรลูกเสืออากาศ เจริญเติบโตมาจนตั้งเป็นสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2520 และได้ทำการเปิดป้ายสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ ในวันที่2กันยายน 2522

สืบเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี ที่ทำการของสมาคมได้เคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ หลายสถานที่จนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศกับกองทัพอากาศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการลูกเสืออากาศขึ้นในประเทศไทยที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยแห่งนี้ ซึ่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยอยู่ในการกำกับดูแลของกองทัพอากาศกับลูกเสืออากาศในโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ให้กับผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในกิจการลูกเสืออากาศ รวมถึงจิตอาสา และการให้บริการช่วยเหลือชุมชน และการที่สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ จะจัดตั้งที่ทำการสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศขึ้นภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นับว่าเป็นการนำเอาสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ กลับสู่ที่ตั้งเดิมอีกครั้ง และเพื่อให้การดำเนินการของกิจการลูกเสืออากาศสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

error: Content is protected !!