วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

Cyber Field Training Exercise : CFTX

14 ก.พ. 2019
473

 

เริ่มแล้ว ฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ ครั้งแรกของการฝึก Cobra Gold 2019 พร้อม รับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ และ Cyber warfare

พลตรี ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร เปิดการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ ในการฝึกCobra Gold 2019

โดยมี นาวาอากาศเอก วิสุทธิ์ สมภักดี รองผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และ Colonel Kenneth Borchers, Commander of the ‪252d Cyberspace Operations Group, Washington‬ Air National Guard ร่วม

ที่ กองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

โดยเป็นปีแรกที่มีการบรรจุหัวข้อการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก เพื่อแลกเปลี่ยนด้านเทคนิค ยุทธวิธี และกระบวนการด้านไซเบอร์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึก

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติการป้องกันภัยในมิติด้านไซเบอร์ร่วมกันต่อไปในอนาคต

โดยมีผู้เข้ารับการฝึก ที่เป็น กำลังพลด้านไซเบอร์จากทุกเหล่าทัพของไทย ร่วมกับ US Marines จาก 7th COMM Battalion, 3 MEF และ กำลังพลจาก Washington Air National Guard

โดยมีหัวข้อการฝึก เช่น การจำแนกระบบเครือข่ายและยุทโธปกรณ์ด้านไซเบอร์ที่มีความความสำคัญ ขอบเขต และระบบที่ต้องได้รับการป้องกัน การประเมินค่าความมั่นคงปลอดภัยและตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน

การรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น มัลแวร์ แฮกเกอร์ และอีเมล์หลอกลวง กระบวนการเก็บรวบรวมและพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ตลอดจนการฟื้นฟูระบบจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

The first-ever cyberspace field training exercise (CFTX) as part of the 38th annual Thai, U.S. co-sponsored Exercise COBRA GOLD commenced with an opening ceremony at RTAF Headquarters, Thailand. Exercise participants include joint cyber operators from the Royal Thai Armed Forces (RTArF), US Marines from the 7th COMM Battalion, 3 MEF, and Airmen from the Washington Air National Guard. The event is hosted by RTArF Major General Chartchai Chaigasam, Director of the Royal Thai Armed Forces Cyber Center, Group Captain Visut Sompugdee, Deputy Director of the Office of Command and Control, Directorate of Information and Communication Technology, Royal Thai Air Force in collaboration with Colonel Kenneth Borchers, Commander of the 252d Cyberspace Operations Group, Washington Air National Guard.

The purpose of this CFTX is not only to exchange the techniques, tactics, and procedures, but also to forge our alliance and relationship between nations in order to enhance our mutual defensive cyberspace operations.

error: Content is protected !!