วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

Friendships…….among us. “CNAVFOR Sport day”

13 ก.พ. 2019
105

ทีมลูกเรือ USS Green Bay ในนาม ทีม GREEN BAY PACKERS !! ที่มาฝึก COBRA GOLD 2019 ร่วมเตะบอล “CNAVFOR Sport day” ทีมกองเรือยกพลขึ้นบก ของ ทัพเรือไทย ใน กีฬาสานสัมพันธ์ หมวดเรือสะเทินน้ำสะเทินบก กับ USS GREEN BAY

error: Content is protected !!