วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

กลมเกลียว เป็นหนึ่ง !! C-11 & CTOC

13 ก.พ. 2019
402

 

“หน่วยปฏิบัติการพิเศษ” C11 ของสหรัฐฯ รวมทั้ง รบพิเศษ Green Beret จาก กรม รพศ.1-1SF Group(A) จาก ฐานทัพ Okinawa ในญี่ปุ่น และ ทหารรบพิเศษ. และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในนาม CTOC -Counter Terrorist Operations Center ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้าย (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย ฝึกFast rope ลงสู่เป้าหมาย ในเวลากลางคืน ด้วย เครื่อง CV-22 Osprey ของสหรัฐฯ ที่บินตรงมาจากญี่ปุ่น เพิ่อปฏิบัติการพิเศษในเวลากลางคืน

ทั้งการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย
การช่วยเหลือตัวประกัน การปฏิบัติการโดยตรงต่อที่หมาย ที่ได้รับผิดชอบ

ในพื้นที่อู่ตะเภา ระยอง และศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 3-11 ก.พ.62 อันเป็นการอุ่นเครื่องของ การฝึกCobra Gold2019

error: Content is protected !!