วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เล่นกับ งู !!!

13 ก.พ. 2019
209

 

นี่คือ การฝึก ที่ ทหารมะกัน ชอบมากที่สุดในCobra Gold ….การได้จับงู เล่นกับ งู. ชิมเลือดงู ดูการจับงู เรียนรู้ธรรมชาติ งู ..โดยครู รบพิเศษ !!

วทหารไทยและทหาร สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมฝึกการดำรงชีพในป่า Jungle Survival เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำรงชีพในป่าหรือพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยได้ ในกรณีที่ไม่สามารถรับเสบียงอาหารเพิ่มเติมจากส่วนหลัง หรือจากการถูกปิดล้อมจากข้าศึก เพืรอให้กำลังพลมีทักษะขั้นพื้นฐานสามารถหาอาหารจากธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้ตัว จำพวกพืชเขตร้อน

รวมทั้ง การหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ การสังเกตุ สัตว์ที่มีพิษ และไม่มีพิษ การจับสัตว์ ชนิดต่างๆเพื่อใช้ในการปะทังชีวิต การจับงู พิษ การนำมาทำอาหาร

ในการฝึกร่วมผสมCobra Gold 2019 ที่ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมือง จ.พิษณุโลก

error: Content is protected !!