วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

”นายกฯลุงตู่” จับมือ สาวใหญ่ !…ท่านทูตสิงคโปร์ มา อำลา ยืนยันสัมพันธ์แน่นแฟ้น

13 ก.พ. 2019
348

 

 

Mrs. Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ที่ได้อำนวยความสะดวกในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2019 (Global Young Scientists Summit 2019) เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตฯ ได้ชื่นชมในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงมีความมุ่งมั่น เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนไทย

นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสิงคโปร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย ไทยประสงค์จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษากับสิงคโปร์

ตลอดจนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยกับสิงคโปร์ และ ยินดีที่มีโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้เด็กไทย

เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมประเทศไทย โดยได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งอย่างมีความสุข ชื่นชม ที่ได้เห็นพัฒนาการที่สำคัญในประเทศไทย

ในด้านการค้าและการลงทุน สิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในตลาดของไทย โดยนักลงทุนสิงคโปร์ลงทุนในไทยเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญมากของไทย อย่างไรก็ดี ยังมีโอกาสและช่องทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันทางการค้าการลงทุนอีกมาก รัฐบาลไทยพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนนักลงทุนสิงคโปร์ในไทย โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งขอขอบคุณสิงคโปร์ที่เป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ Start-ups ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวและประสบความสำเร็จ เป็นการสร้างเครือข่าย ธุรกิจ Start-ups ในอาเซียน และขอให้ช่วยดูแลนักธุรกิจไทยในสิงคโปร์ เอกอัครราชทูตฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของไทย และพร้อมสนับสนุนการลงทุนของเอกชนสิงคโปร์ในประเทศไทยต่อไป

ไทยและสิงคโปร์มีความพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายของภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสิงคโปร์

ในตอนท้าย นายกฯได้กล่าวถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ว่าพร้อม และหวังว่าจะได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลี และภริยาที่ประเทศไทย ชื่นชมบทบาทสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี2561 ที่ผ่านมา และพร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาอาเซียนตามแนวทางที่สิงคโปร์ได้วางไว้

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าเชื่อมั่นในการเป็นประธานอาเซียนของไทย และเฝ้ารอที่จะได้เห็นการเติบโตของอาเซียนภายใต้การนำของไทย และพร้อมที่จะสนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีอาเซียน

error: Content is protected !!