วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“LMD EX”…..

12 ก.พ. 2019
153

 

หน่วยEOD ไทย-สหรัฐฯร่วมฝึกกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย:Landmine Disposal Exercise ในการฝึก Cobra Gold 2019 ที่สุรินทร์ 3,176 ทุ่น และ อุบลราชธานี 2,765 ทุ่น

พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร Thailand Mine Action Center -TMAC กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2019 เรื่อง การกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย (Landmine Disposal Exercise : LMD EX) ในพื้นที่กองอำนวยการฝึก บ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

การฝึกร่วม/ผสม Cobra Goldด้านการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย (Landmine Disposal Exercise : LMD EX) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา (USPACOM) ในการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม การฝึกปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA EX)

ซึ่งทำการฝึกร่วมกันตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 โดยทำการฝึกการสำรวจ การเก็บกู้ และการทำลายทุ่นระเบิด

โดยการฝึกจะแบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ
1.จังหวัดสุรินทร์ มีทุ่นระเบิดที่รอการทำลายจำนวน3,176 ทุ่น

2.จังหวัดอุบลราชธานี มีทุ่นระเบิดที่รอการทำลายจำนวน 2,765 ทุ่น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันด้านการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด การฝึกทำลายทุ่นระเบิด/สรรพาวุธที่ยังไม่ระเบิด ที่เก็บกู้ได้ในพื้นที่ของประเทศไทย

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติฯ มุ่งที่จะดำเนินการค้นหา เก็บกู้ กวาดล้างและทำลายทุ่นระเบิดให้หมดไป เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ใช้ประโยชน์ได้

error: Content is protected !!