วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ขอให้ จบ..!!

12 ก.พ. 2019
108

 

“…เหตุการณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ควรมีผู้รับผิดชอบ
หรือไม่ นั้น ผมไม่มีความคิด
เห็น เพราะเป็นเรื่องของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการ…

อะไรที่จบแล้ว ก็ขอให้จบกันไป
อย่าให้มีปัญหาต่อไปอีกเลย….”

: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 12กพ.2562

error: Content is protected !!