วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“ผบ.สูงสุด-อุปทูต มะกัน” เปิดฝึก Cobra Gold2019 กลางสายฝน ที่ พิษณุโลก ทหาร29 ชาติ 9,981 นาย ร่วมฝึก

12 ก.พ. 2019
128

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ Dr. Peter Haymond. อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลโท Gary J. Volesky แม่ทัพน้อย 1 กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกCobra Gold2019 ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาค3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

การฝึก Cobra Gold 2019 นับเป็นครั้งที่ 38 มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น ๒๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลัก7ประเทศ คือ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย

ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน 2 ประเทศ คือ จีน และอินเดีย

ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (Multinational Planning Augmentation Team : MPAT) จำนวน 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ บังกลาเทศ มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ฟิจิ และ นิวซีแลนด์

ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จำนวน 10ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว เวียดนาม เยอรมนี อิสราเอล ปากีสถาน สวิตเซอร์แลนด์ ศรีลังกา เมียนมา และสวีเดน

โดยรวม กำลังพลที่ฝึกครั้งนี้ 9,981นาย โดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 และบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่การฝึกหลัก ในระหว่างวันที่ 12-22
กุมภาพันธ์ 2462

มีการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAEFF Exercise : STAFFEX) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) และโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA)

error: Content is protected !!