วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ชอบ แนวไหน สไตล์ใด….ส่อง ดู ตามอัธยาศัย !!

11 ก.พ. 2019
388

 

ทหาร สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย ร่วม เปิดฝึกHADR ฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกCobra Gold 2019 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise: HADR – X) ที่ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

และมีนาย Joseph Martin ผู้อำนวยการ Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance (CFE-DM) และ พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการ กองทัพภาคที่3 เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

การฝึก HADR – X ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน

และการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่14-20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติ ได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ และความร่วมมือระหว่างภาคทหารและพลเรือนอีกด้วย

สำหรับการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะด้านภัยพิบัติ ประกอบด้วย

(1) การบรรยายภาควิชาการ ในวันที่ 11และ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ บทบาท และความรับผิดชอบของประเทศผู้ประสบภัยในการตอบโต้ภัยพิบัตินานาชาติ การทำความเข้าใจถึงการประสานงานระหว่างภาคทหารและพลเรือน รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ

2) การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ ในวันที่ 12และ 14กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถวิเคราะห์ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว และเตรียมคำแนะนำสำหรับการสนับสนุนทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ

รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทที่มีความขัดแย้ง

การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย ทหาร และผู้แทนภาคประชาสังคม จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย 42 นาย สหรัฐอเมริกา 15 นาย สิงคโปร์ 3 นาย อินโดนีเซีย 2 นาย มาเลเซีย 8 นาย เกาหลีใต้ 1 นาย ญี่ปุ่น 4 นาย จีน 6 นาย และ อินเดีย 9 นาย รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมจากต่างประเทศ 7 นาย รวมทั้งสิ้น 97 นาย

error: Content is protected !!