วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

Welcome Aboard

 

“ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก” Ship Visit เยี่ยมชม เรือยกพลขึ้นบก USS Green Bay (LPD 20) ของสหรัฐฯ ที่ มาร่วมฝึก Cobra Gold 2019/“ผู้การเรือ” ต้อนรับขึ้นเรือ …..Welcome Aboard


“ผบ.โป๋ว” พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กยพ.กร.) ในฐานะ ผู้อำนวยการฝึกCobra Gold 2019 ระดับกองทัพเรือ (ผอ.กฝ.คอบร้าโกลด์19 ระดับ ทร. CNAVFOR Commander เยี่ยมชม USS GREEN BAY ที่มาร่วมฝึก Cobra Gold 2019 เทียบท่า ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยมี นาวาเอก Thomas E. Shult ผู้บังคับการเรือฯ ต้อนรับ

โดยได้ฟังบรรยายสรุป ภารกิจและขีดความสามารถของเรือ การนำชมสถานที่สำคัญของเรือ เช่น สะพานเดินเรือ อู่ลอย ที่เก็บยุทโธปกรณ์ การปฏิบัติการ/ขีดความสามารถของการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานแบบต่างๆ ของเรือ

USS GREEN BAY (LPD 20) เป็นเรือลำที่ 4 ในชั้น SAN ANTONIO มีความยาว 208 เมตร มีระวางขับน้ำ 24,900 ตัน ความเร็วสูงสุด 22 น็อต สามารถบรรทุกยาน LCAC , เรือ LCU , ยานเกราะล้อยาง และ อากาศยาน ชนิดต่างๆ เช่น MV 22 , CH53E , CH 46s และ AH-1s

โดยนำกำลังพล มาร่วมฝึก ทั้งกำลังพลของเรือ และ นาวิกโยธิน รวม 1,174 นาย

โดยจะเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์19 ระหว่าง 12 – 22 ก.พ.62 ซึ่งจะทำการฝึกกับชาติต่างๆทั้งสิ้น 29 ประเทศ

โดยจะมีการฝึกที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการฝึก คือการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก AmphibEx ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ.62 นี้ หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. จะมาชมการฝึก

error: Content is protected !!