วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

จงใจ บิดเบือน!

10 ก.พ. 2019
186

 

“ผบ.พล.ร.2รอ.”ฉะ! บิดเบือน สร้างประเด็น คนถ่ายคลิป แพร่ภาพ รถเกราะ ในโซเชี่ยลฯ จงใจถ่ายในมุม ที่ไม่เห็นป้ายข้างรถ”เพื่อการฝึก” และไม่บอกเส้นทาง จุดที่ถ่ายภาพ ชี้เป็นความจงใจ สร้างความไม่เข้าใจ ในหมู่ประชาชน/ ยัน หน่วย ติดป้ายข้างรถ และทะยอย ขนกำลัง มาเป็นระยะๆ ตั้งแต่31 มค. หวั่นกระทบการจราจร /เผย ฝึก”หน่วยรักษาพระองค์ รวมเหล่าทัพ” เริ่ม 1-21 กพ.62

“บิ๊กเล็ก”พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.2รอ.). กล่าวว่า ตามที่ปรากฎข่าวสารว่า มีการนำภาพการเคลื่อนย้ายยานพาหนะทางทหาร เพื่อเข้าทำการฝึก มาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อมุ่งบิดเบือนประเด็น อันจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกับประชาชนโดยทั่วไปนั้น กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ขอนำข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงดังนี้

การเคลื่อนย้ายยานพาหนะรวมถึงยุทโธปกรณ์ที่ปรากฎในภาพนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนย้ายหน่วย เพื่อเข้าทำการฝึกร่วมเหล่าทัพ ประจำปี 2562 ที่ในปัจจุบันทำการฝึกอยู่ในพื้นที่ของ จังหวัดลพบุรี

โดยห้วงเวลาในการฝึกนั้นเริ่มดำเนินการฝึกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา และ จะสิ้นสุดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ซึ่งมีหน่วยในสังกัดที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดชลบุรี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกนี้ จึงจะต้องมีการจัดยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ทางทหาร เข้าทำการฝึก รวมถึงต้องมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีและชลบุรี ไปยัง พื้นที่จังหวัดลพบุรี

“ด้วยความตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน ที่ใช้เส้นทางในการสัญจร หน่วยจึงได้วางแผนการเคลื่อนย้ายออกเป็นหลายห้วงเวลา และ หลายเส้นทางการเคลื่อนย้าย เพื่อไม่ให้เกิดความคับคั่งของเส้นทางการจราจร”

โดยเริ่มทำการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ห้วงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นมา เส้นทางการเคลื่อนย้ายหลักจำนวน 3 เส้นทางหลัก คือ
เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดสระแก้วใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร ผ่านจังหวัดปราจีนบุรี เข้าสู่ จังหวัดสระบุรี และ ลพบุรีตามลำดับ

เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดปราจีนบุรีใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร ผ่าน จังหวัดสระบุรี และ เข้าสู่จังหวัด ลพบุรีในพื้นที่การฝึกตามลำดับ

เส้นทางที่ 3 จากจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางถนน มอเตอร์เวย์ เข้าสู่จังหวัดสระบุรี และ ลพบุรี ตามลำดับ

นอกจากนี้ ในขบวนการเคลื่อนย้ายยานพาหนะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชน หน่วยได้มีการจัดทำป้ายติดยานพาหนะในระยะที่เหมาะสม เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ ให้ทราบ

แต่ในขณะเดียวกัน ภาพที่ปรากฎ ผู้บันทึกภาพและส่งภาพนั้น ต้องการถ่ายในมุมที่ไม่ปรากฎภาพป้ายประชาสัมพันธ์

รวมถึงไม่ระบุเส้นทางหรือจุดที่บันทึกภาพการเคลื่อนย้ายดังกล่าวอันแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการบิดเบือนประเด็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

error: Content is protected !!