วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

อยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้า…”

09 ก.พ. 2019
211

“คำขอบคุณ จาก“ทูลกระหม่อมฯ” …..ส่งท้าย หลัง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ชี้ว่า ทรงเป็นสมาชิกบรมราชจักรีวงศ์ และไม่ควรนำพระบรมวงศานุวงศ์ไปเกี่ยวข้องกับการเมือง

ทรง ขอบคุณ ในความรัก และน้ำใจไมตรี ขอบคุณกำลังใจและการสนับสนุน ขอบอกด้วยความจริงใจ อยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้า เป็นที่ชื่นชมยอมรับของนานาประเทศ อยากเห็นคนไทย มีสิทธิ์ มีโอกาส กินดีอยู่ดี มีความสุข ขอบคุณด้วยความรักอย่างจริงใจ ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุข

error: Content is protected !!