วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ขอบคุณทุกกำลังใจ

08 ก.พ. 2019
363

“ดิฉันขอใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างสามัญชน ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมาย….โดยไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ”

: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มหิดล โพสต์ IG ขอบคุณกำลังใจ และชี้แจงฐานันดรศักดิ์ และความตั้งใจ

หลังยินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค

error: Content is protected !!