วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ปลัดกลาโหม” ตรวจความพร้อม ทัพเรือ -สนามบินอู่ตะเภา พร้อมรับEEC และแผนสร้าง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ/ เยี่ยม ชม “เรือหลวง ภูมิพลอดุลยเดช”

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจความพร้อมของกองเรือ ที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ ท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ เยี่ยมชมเรือหลวง ภูมิพลอดุลยเดช

โดยมี “ผู้การกุ๊ก”นาวาเอก สมิทนัท คุณวัฒน์ ผบ. เรือหลวง ภูมิพลอดุลยเดช ต้อนรับ และพาชมเรือ และ บรรยายสรุป

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปรับฟังความคืบหน้าแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) โดยได้หารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และเป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพลังงานทหาร ที่. ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน

error: Content is protected !!