วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทหารอเมริกัน-บูรพาพยัคฆ์-รบพิเศษ ปิดฉาก ฝึก Hanumarn Guardian 2019 ด้วยความสำเร็จ

07 ก.พ. 2019
187

 

พล.ต.ปิยะพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ผบ.พล.ร.2 รอ. ร่วมกับ พลจัตวา โจเอล บี. โวลฟ์ร่วมเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกผสม รหัส Hanumarn Guardian 2019 ณ สนามฝึก ร.12 พัน.2 รอ. ที่ฝึกมาตั้งแต่ 28 ม.ค.-7 ก.พ. 62

โดยมีหน่วยร่วมการฝึก ของ ทบ.ไทย ประกอบด้วย พล.ร.2 รอ. เช่น ร.12 รอ., ป.2 พัน.21 รอ., พัน.สร.2, กองพันจู่โจม (พัน.จจ. รพศ.3 รอ.) ,ศบบ., ชป.เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด(ทลร.(EOD)

ทบ.สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยพล.น้อย.ร.Striker ที่1 , ร.20 พัน.5, ร้อย.ป.สนาม พล.น้อย.ร.Striker ที่ 1 , หน่วยบิน พล.ร.25, พัน สร.พล.ร.25

ทั้งนี้การฝึกนี้ เป็นการฝึกผสม ระหว่างหน่วยทหารบกของทั้งสองประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงเทคนิคทางยุทธวิธีระหว่างหน่วยร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับการปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่ง ในการรักษาความมั่นคงของชาติ และของโลกในปัจจุบัน

อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในระดับกำลังพล และก่อประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกา

error: Content is protected !!