วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

บิ๊กตู่ กู้เกียรติ” ร่วมยินดี “แม่ทัพเดฟ” เพื่อนรัก วันถาปนา 44 ปี กองทัพภาค 4

07 ก.พ. 2019
192

 

“บิ๊กตู่”พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 44 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โดยมี แม่ทัพเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ต้อนรับ

ก่อนหน้านี้ แม่ทัพภาค4 และ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมประกอบพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 และวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อชาติ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในอดีต

นอกจากนี้ยังมีการมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ ให้กับข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน และบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพภาคที่ 4 เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินเมืองนครศรีธรรมราช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดตั้งกองพันที่ 3 กรมทหารรักษาวังขึ้น ที่บริเวณบ้านสวนจันทร์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันคือที่ตั้งของค่ายวชิราวุธ หลังจากนั้นมีการพัฒนาการทางทหารเรื่อยมา มีคำสั่งกองทัพบกจัดตั้งเป็นกองทัพภาคที่ 4 นับตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 จวบจนปัจจุบัน มีระยะเวลายาวนานถึง 44 ปีเต็ม

error: Content is protected !!