วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

“นายกฯบิ๊กตู่” ไปอิสาน อีก

05 ก.พ. 2019
100

 

ลงพื้นที่ ยโสธร-มุกดาหาร 6กพ. มอบสมุดที่ดินทำกิน ตามนโยบายแปลงรวม และ เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านภู/14 กพ.ไปลพบุรี

พล.อ.ประยุทธ์ จะลงพื้นที่อิสาน ที่ จ.ยโสธร และ จ.มุกดาหาร พุธ 6 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

โดยเริ่มจากเดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ พร้อมเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน

ช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ และคณะจะเดินทางไปสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน พร้อมเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน

ก่อนจะไปศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านภู ชมการสาธิตการผลิตของชุมชนวัฒนธรรม 8 เผ่ามุกดาหาร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) และเดินทางกลับ กทม.

error: Content is protected !!