วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเจ้าหน้าที่ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะสุรินทร์

ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเจ้าหน้าที่ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะสุรินทร์ และ เรือหลวงนราธิวาส ช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้หมู่บ้านมอร์เเกน บนเกาะสุรินทร์ใต้
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.62 เวลา 19.00 น. หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะสุรินทร์ (นรภ.ทร.เกาะสุรินทร์) ได้รับเเจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหมู่บ้านมอร์เเกน อ่าวบอนใหญ่ เกาะสุรินทร์ใต้ จังหวัดพังงา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ในการนี้ พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ จัดเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะสุรินทร์ และ
เรือหลวงนราธิวาส ออกทำการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน และ ในเวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับ นรภ.ทร.เกาะสุรินทร์ ได้เข้าช่วยกันควบคุมเพลิงจนสงบ และช่วยเหลืออพยพชาวบ้านออกจากที่เกิดเหตุ นำมาพักที่อุทยานฯ โดยมีชาวบ้านบางส่วนคอยเฝ้าไฟไม่ให้ลุกลามไปยังสถานีอนามัย และโรงเรียนใกล้เคียง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าบ้านชาวมอแกน 78 หลัง ไฟไหม้ไป 61 หลัง คงเหลือ 17 หลัง ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้แจ้งแนวความคิดการปฏิบัติในการช่วยเหลือกรณีหมู่บ้านมอแกนบนเกาะสุรินทร์เกิดเพลิงไหม้ฯ ดังนี้
1. ให้ นรภ.ทร. เกาะสุรินทร์ ให้การช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
2. ให้กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 ปรับแผนการปฏิบัติจัด เรือหลวงนราธิวาส จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ น้ำดื่ม เพื่อเดินทางไป เกาะสุรินทร์ ให้การช่วยเหลือตามที่จะได้รับการประสาน
3. ให้ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3จัดเตรียมเรือพยาบาลและทีมแพทย์/พยาบาล และสิ่งอุปกรณ์จำเป็น ให้พร้อมตามที่ได้รับการสั่งการ
และในวันนี้ 4 ก.พ.62 เรือพยาบาล (สปีดโบ้ทขนาดใหญ่ของจังหวัด) 3 ลำ ออกจากฐานทัพเรือ
ลำที่ 1 ออกเดินทางเวลา 06.15 น. นำโดย พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และผู้ว่าจังหวัดพังงา พร้อมคณะ 19 นาย ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
ลำที่ 2 ออกเดินทางเวลา 08.15 น. ส่งเจ้าหน้าที่พลาธิการ ฐานทัพเรือพังงา 9 นาย พร้อม เสบียงสด เสบียงแห้ง อุปกรณ์จัดเลี้ยง, ผ้าห่ม 50 ผืน, น้ำดื่ม 100 โหล, เสื้อ 50 ตัว ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ลำที่ 3 ออกเดินทางเวลา 10.30 น. ส่งเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด 8 นาย พร้อมถุงยังชีพ, พัฒนาสังคมฯ 6 นาย, ศูนย์คุ้มครองฯ 4 นาย, กอ.รมน.ฯ 2 นาย ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Cr. ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

error: Content is protected !!