วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

คสช. ถกเข้ม ดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

04 ก.พ. 2019
425

คสช. ถกเข้ม ดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ให้ข้อมูลประชาชน “ไทม์ไลน์”การเลือกตั้ง /ระวัง ข่าวสารทางการเมือง ที่ไม่จริง/ เร่งหน่วยงานทำงานที่คั่งค้างให้สำเร็จ ก่อนสิ้นรัฐบาลนี้

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. และ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ลธ.คสช.)

พันเอก วินธัน สุวารี โฆษกคสช. เผยว่า 
พลเอก ณัฐพล ขอให้ทุกส่วนได้ร่วมกันดูแลภาพรวมของประเทศให้มีความเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้อยู่ในห้วงรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และช่วงของการหาเสียง

จึงขอเน้นย้ำให้เสริมสร้างความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ศึกษานโยบายผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สอดคล้องกับประโยชน์ของประเทศชาติ และระมัดระวังต่อข่าวสารทางการเมือง ที่อาจมีข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

พร้อมเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเร่งทำงานที่คั่งค้างให้สำเร็จ ตามโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐได้มีแผนงานไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในภาพรวม

error: Content is protected !!