วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

นักรบ บนวีลด์แชร์ ทหารผ่านศึก ชายแดนใต้

 

พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผบ.มทบ.46 เป็นประธาน วางพวงมาลา และสวนสนาม เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ที่ อนุสาวรีย์ พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก ปัตตานี โดยมีทหารผ่านศึก ในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่อายุมาก และพิการ นั่งรถเข็น มาร่วมพิธี
โดยมี รองจ้อย พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 ร่วมงานด้วย

error: Content is protected !!