วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“กลาโหม” ระดมทหาร ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ไล่ฝุ่น PM 2.5 “

“กลาโหม” ระดมทหาร ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ไล่ฝุ่น PM 2.5 “ /ทั้งที่ ศรีสมาน และพระนคร /ปลัดฯณัฐ” ลุยเอง

“บิ๊กตุ๋ย” พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day แก้ไขปัญหา PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ปกคุลมทั่วกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

โดยได้มีกิจกรรมฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดถนนในพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งศรีสมาน และ กลาโหม เขตพระนคร

โดยในตอนเย็น พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม จะ เป็นประธานในพื้นที่กระทรวงกลาโหม(พระนคร)

หลังจากนั้นจะทำการปล่อยแถวกำลังพลเข้าพื้นที่ทำกิจกรรมโดยรอบศาลาว่าการกลาโหม และพื้นที่รอบศาลาว่าการ กทม.

error: Content is protected !!