วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

พบคนเก่ง…. 3 นักเรียนนายร้อยไทย ที่Westpoint

01 ก.พ. 2019
2325

 

“A cadet will not lie, cheat, steal, or tolerate those who do.”

“ บิ๊กกบ” พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ไป เยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ (United States Military Academy : USMA) หรือ รร.นายร้อย Westpoint

และไปเยี่ยม พบปะพูดคุย และให้กำลังใจ 3 นักเรียนนายร้อยไทย USMA ที่ได้รับการคัดเลือกไปเรียน คือ นนร. เดชาธร สุวรรณคีรี ชั้นปีที่2 และ นนร.พลกฤษณ์ ค้าขาย ชั้นปีที่1 และ นนร.ภาวัต พรหมรักษา ชั้นปีที่1

โดยที่ นักเรียนนายร้อย จปร. ที่จะมาเรียนที่ Westpoint ได้นอกจากการสอบคัดเลือก มาแล้ว จะต้องมาผ่านการทดสอบ คัดเลือก ของ รร.Westpoint อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะได้เข้าเรียน โดยจะเรียน4 ปี โดยมี ชั้นปีละประมาณ1 พันคน รวมทั้ง รร. ราวกว่า4 พันคน. โดยเป็นนักเรียนต่างชาติ ชั้นปีละ 15-20 คน

โดยมี West Point’s Cadet Honor Code ที่ นักเรียนนายร้อย จะต้องปฏิบัติ และท่องให้ขึ้นใจ คือ

“A cadet will not lie, cheat, steal, or tolerate those who do.”

งานนี้ พล.ท. Darryl A. Williams ผู้บัญชาการโรงเรียนฯ และคณะ มาต้อนรับ พลเอกพรพิพัฒน์ และบรรยายสรุป นำ เยี่ยมชมสถานที่และระบบการเรียนการสอน ด้วยความสนใจยิ่ง

error: Content is protected !!