วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ราบ -ม้า-ปืน-ช่าง-เสนารักษ์ บูรพาพยัคฆ์ พล.ร.2รอ. เตรียมความพร้อม ฝึก ฉก.ร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ..

30 ม.ค. 2019
1962

ราบ -ม้า-ปืน-ช่าง-เสนารักษ์ บูรพาพยัคฆ์ พล.ร.2รอ. เตรียมความพร้อม ฝึก ฉก.ร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ….นักเรียน นายร้อย นักเรียนแพทย์ทหาร ร่วมฝึกด้วย!

“ผบ.เล็ก”พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.พล.ร.2 รอ. ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ของหน่วย ที่จะเข้ารับการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี 2562

โดย หน่วยจัดกำลังเข้าทำการฝึก คือ พัน.ร.ยานเกราะ จัดกำลังจาก ร.2 พัน.1 รอ., ร.12พัน.1 รอ. และ ร.21พัน.1รอ., กองร้อยปืนใหญ่. ป.2พัน.12รอ., กองร้อยปืนมหญ่. ป.2 พัน.102 รอ., หมวดรถถัง ม.พัน.2 พล.ร.2รอ., หมวดช่าง ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. , หมวดเสนารักษ์. พัน.สร.2

และ นักเรียนนายร้อย นักเรียนแพทย์ทหาร ที่บรรจุกำลังในหน่วย ทั้ง 3 เหล่าทัพ ที่ ลานอเนกประสงค์ พล.ร.2 รอ. จ.สระแก้ว

error: Content is protected !!