วันพุธ, 22 กันยายน 2564

Kick off “Hanuman Guardian2019

29 ม.ค. 2019
267

เริ่มแล้ว ฝึกกองทัพบกไทย-สหรัฐอเมริกา“Hanuman Guardian2019 ”สหรัฐฯส่ง 238 นาย ร่วม952 บูรพาพยัคฆ์ -รบพิเศษ ไทย -ศบบ.-สรรพาวุธ ฝึกที่สระแก้ว

พันเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และ พลจัตวา แอนดรูว์ ดี เพรสตัน รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 25 กองทัพบกสหรัฐอเมริกา เป็นประธานร่วม เปิดการฝึกผสมรหัส “Hanuman Guardian 2019” ที่ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จ.สระแก้ว

โดยทำการฝึก 28มกราคม – 7กุมภาพันธ์ 2572 ณ ค่ายนิมมาณกลยุทธ และ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองพลทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

การฝึก Hanuman Guardian 2019 ครั้งที่7 เป็นการฝึกระดับกรมทหารราบยานเกราะ มีการฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารราบยานเกราะ, การต่อต้านระเบิดแสวงเครื่อง, การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ และการส่งกลับสายแพทย์

กองทัพบกมอบให้ กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก จัดกำลังพล 952 นาย จาก กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ , กองพันจู่โจม รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการสงครมพิเศษ ,ศูนย์การบินทหารบก และ กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร่วมการฝึก

สำหรับฝ่ายสหรัฐฯ จัดกำลังพล 238 นาย จากกองพลทหารราบที่ 25 กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก

​การฝึก รหัส “Hanuman Guardian ” เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกและกองทัพบกสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนขีดความสามารถทางทหารของกำลังพลทั้ง 2 ประเทศ ในเรื่องปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงช่วยเหลือประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลเพื่อก้าวสู่การเป็น Strong Army

นอกจากนี้ “Hanuman Guardian” ยังนับเป็นมิติความร่วมมือทางด้านการทหาร อันนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีในมิติอื่นๆ ในระดับประเทศต่อไป

error: Content is protected !!