วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

หนุน งานพระราชพิธี -จัดการเลือกตั้ง

28 ม.ค. 2019
135

 

“บิ๊กแดง” ถก คสช. สนับสนุนการเตรียมงานพระราชพิธี -การเลือกตั้ง แนะ
ส่วนราชการทำความเข้าใจไทม์ไลน์เลือกตั้ง /เร่งโครงการรัฐ ให้เสร็จเพื่อ ปชช. ได้ประโยชน์​

​​พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.และ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคสช.เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ มอบหมายให้ทุกส่วนงานให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมการของรัฐบาลในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในขั้นต้นขณะนี้จะเริ่มการเตรียมนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเข้าสู่พิธีสมโภช
น้ำอภิเษกนั้นให้ส่วนราชการและหน่วยทหารในทุกพื้นที่ประสานสนับสนุนกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมการตามขั้นตอนของพิธีที่ได้ประกาศไว้อย่างดีที่สุด

และ ได้ขอให้ทุกส่วนร่วมกันดูแลภาพรวมของประเทศให้มีความเรียบร้อย เพื่อการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

รวมทั้งให้ส่วนราชการได้ศึกษาทำความเข้าใจกับไทม์ไลน์การเลือกตั้ง พร้อมให้ความรู้และชี้แจงบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนให้มีความเข้าใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งได้ตามห้วงเวลา

ในขณะเดียวกันช่วงต่อจากนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำงานที่คั่งค้างให้สำเร็จ ซึ่งส่วนราชการควรเร่งดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีแผนงานไว้แล้ว
ให้สำเร็จเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ในหลายโครงการเป็นไปตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลริเริ่มจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงอยากให้สิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!