วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

“ลุงป้อม” ห่วงเด็กๆ สั่ง รร.ในเครือ กลาโหม พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เป็นภาษาอังกฤษ

 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม สั่งการในที่ประชุมสภากลาโหม ขอให้เหล่าทัพ ดำเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของกระทรวงกลาโหม ในโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาหลักสูตรและใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ใน ปีการศึกษา 2562 โดยให้ขยายผลไปพร้อมๆกันทุกโรงเรียนในทุกเหล่าทัพ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่โดยรอบหน่วยทหาร ได้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษาในอนาคต

error: Content is protected !!