วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

ไม่ใช่AmphiBEx.ของการฝึกCobra Gold2019 นะฮะ!!! …แต่รถAAVs ของ นย.พา “พสบ.ทร.16” ลุยทะเล!!

 

รถสะเทินน้ำสะเทินบก AAVs ของ กองพันRecon นาวิกโยธิน กองทัพเรือ พา เจ้ากรมเหมียว พลเรือโทเดชเล ภู่สาระ เจ้ากรมกืจการพลเรือนทหารเรือ และคณะนักศึกษา หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 16 (พสบ.ทร.16) ทดลอง ลุยทะเล และยกพลขึ้นบก ในระหว่างการมาดูงานของ กองทัพเรือ 25-27 มค.2562

รุ่นนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม112 คน โดยเริ่มอบรมตั้งแต่ 24 ม.ค. – 15 มี.ค.62 จะมีการอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ นอกจากนี้ ยังมีการเดินทางไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

error: Content is protected !!