วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

พื้นที่แห่งนี้พี่น้องคนไทยทั้งพุทธ มุสลิม ต่างรักใคร่สามัคคีกัน

27 ม.ค. 2019
247

พื้นที่แห่งนี้พี่น้องคนไทยทั้งพุทธ มุสลิม ต่างรักใคร่สามัคคีกัน อย่างไรก็ตามขออย่าเสียกำลังใจ ทหารจะอยู่กับพวกท่านเสมอ

3 จังหวัดชายแดนใต้ ภาพความงดงามในตัวเอง

cr เพจ คปต ส่วนหน้า

 

 

error: Content is protected !!